"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 104 комбінованого типу " Дніпровської міської ради
Фінансова діяльність

  ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 №57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

04.12.2015 № 1118)

Затверджений у сумі: Шість мільйонів сто сорок два гривні 00 копійок(6 000 142,00 грн.)

Начальник управління рсвіг Департамбнту^мрнірЩрн

---------- (сума ілбваш і цифрами)        

освіти оної

л~

політики Дніпровської міської ради


                                                                                    КОШТОРИС

на 2017 рік

34228771 Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №104" Дніпровської міської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м .Дніпро

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра)__________________________________________________

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Дошкільна освіта

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) * 1011010 Дошкільна освіта

Найменування

Код

^7сього"на"рпГ"

РАЗОМ

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

5 567 230,00

432 912,00

6 000 142,00

Надходження коштів із загального 4хжду бюджету

X

5 567 І30.00

X

5 567 230,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

X

X

432 912,00

432 912,00

- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

432 912,00

432 912,00

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

X

432 912,00

432 9-.Д00

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

-

-

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

- інші надходження, у тому числі:

 

X

 

 

- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

X

 

 

- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 

X

 

_

- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

X

 

 

 

X

**

**

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

5 567 230,00

432 912,00

6 000 142,00

Поточні видатки

2000

5 567 230,00

432 912,00

6 000 142,00

Оплата праці

2110

3 610 292,00

-

3 610 292,00

Заробітна плата

2111

3 610 292,00

-

3 610 2Г'1,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

794 264,00

-

794 264,00

Використання товарів і послуг

2200

1 161 974,00

432 912,00

1 594 886,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

-

-

-

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

2 026,00

-

2 026,00

Продукти харчування

2230

486 665,00

432 912,00

919 577,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

26 337,00

-

26 337,00

 


 

видатки на відрядження

2250

-

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

646 346,00

-

646 346,00

Оплата теплопостачання

2271

353 358,00

-

353 358,00

Оплата водопостачання та водовідеедення

2272

47 415,00

-

47 415,00

Оплата електроенергії

2273

245 573,00

-

245 573,00

Оплата природного газу

2274

-

-

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

600,00

_

600,00

, Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

_

_

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

600,00

_

600,00

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

-

-

. -

Поточні трансферти

2600

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

_

_

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

_

Соціальне забезпечення

2700

700,00

-

700,00

Виплата пенсій і допомоги

2710

-

-

-

Стипендії

2720

-

-

-

інші виплати населенню

2730

700,00

-

700,00

Інші поточні видатки

2800

-

-

-

Капітальні видатки

3000

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

-

-

-

.чапітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

-

-

-

Капітапьний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

-

-

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

-

-

-

Реконструкція та реставрація

3140

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

-

-

-

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших

“/ІВНІВ

3220

_

.

_

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

-

-

-

Нерозподілені видатки

. .99°9.

-

-

-

О.Коробчук

Керівник

ІЛЙ.

Начальник відділу централізовано/ бухгалтері> департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради навчальних закладів Шевченківського району

(посада)

(посада)


(число, місяць, рік)

М.П.***

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього”,

*** -‘аповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

 

Отчет за январь 2017г.

поступление

Хоз. нужды

Пед.оснащение

Канцтовары

затраты

 

ежемесячный фонд

 

1100гр.

 

 

 

Ремонт гладильного пресса – 250 гр.

Лампочки – 99 гр.

Покупка хлеба – 64.19

Заправка картриджа – 110гр.

Ламинированние и переплет – 160 гр.

Ксерокопия - 16гр.

Бумага – 120гр

Папки– 99.90гр

перерасход с декабря 2016г.

 

 

 

523.19

176

219.90

198.90

поступление

1100

затраты:   1117.99

 

перерасход = 17.99

 

           

 

дополнительная помощь:

1.      вывоз мусора – 60 гр.

2.      расчистка снега (трактором) – 300гр.

3.      изготовление стенда-вывески на сад – 200гр.

4.      канц. товары  (отчетные бланки) – 40гр.

 

 

 

 

Отчет за февраль 2017г.

поступление

Хоз. нужды

Пед.оснащение

Канцтовары

затраты

 

ежемесячный фонд

1100гр.

 

дополнительный

1100гр.

 

 

 

Изготовление ключа – 30гр.

Гвозди. спморезы – 22гр.

Лампочки 30V (10шт.) -70гр.

Щетка для побелки – 25гр.

Мочалки, щетки, печатки. пакеті, хоз. мыло. тряпки (для кухни) – 172.35

Держатель для зеркала – 8 гр.

Жидкое міло (мед каб.) – 40 гр.

Профіль алюминевій (половой) – 77.04

Соль – 17.75

Метод література-115гр.

Оплата интэрнэт услуг-100гр.

Бум ага-60гр.

Бланки меню-розкладок (300шт.) -300гр

Перерасход на 01.02.2017г =17.99

2200

462.14

215

360

17.99

всего израсходовано

1055.13

 

Остаток на 01.03.2017г. -  44.87 + 1100(дополнительные)

           

 

Отчет за март 2017г.

поступление

Хоз. нужды

Пед.оснащение

Канцтовары

затраты

Остаток с февраля = 44.87

ежемесячный фонд

1100гр.

 

дополнительный

1100гр.

 

 

 

Моющие на кухню- 125.35гр

Лампочки 220Вт. (10шт.) – 70гр.

Профіль алюминевый (половой) – 78гр.

Сверла, бур. саморезы…- 82гр.

Калькулятор (кухня) – 120гр.

Метла (2шт.) – 60гр.

 

Вывеска на ворота – 70гр.

Прошивка журнала и ламенирование – 20 гр.

Оплата интэрнэт услуг-200гр.

Дидактический матеріал «руль» (логопед каб.)-120гр.

Канц. тавары -117.94

Бум ага-68.89

С дополнительной суммы: покупка краски – 1557.18+600-ремонт стиральных машинок

2244.87+1100 (дополнительные за февраль)

535.35

410

186.83

2157.18

всего:                       1132.18

3289.36

 

Остаток на 01.04.2017г. -  12.69 (фонд) + 42.82(дополнительные)

           

 

Отчет за апрель 2017г.

поступление

Хоз. нужды

Пед.оснащение

Канцтовары

затраты

Остаток с март = 12.69

ежемесячный фонд

1100гр.

 

дополнительный

1100гр.

 

 

 

Лампочки (10шт 60Вт.) – 69.50

Шпателя, халат одноразовый – 62.80

Мочалки, тряпки, метал.губка, «Гала» - 101.26

Кисточки, лампочки (10шт, 40Вт.) – 121

Кисточки, тремпеля – 121

Швабры (2шт), валики (3шт), веник (1шт) – 201

Смиститель на кухню - 350

 

.прашивка, ламенирование журнала - 30

Бум ага (2уп)- 143.76

Картридж для цвіт принтера - 239

 

 

перерасход на 01.05.2017г. =  264.63

 

1112.69+1100 (дополнительные за апрель)

964.56

30

382.76

 

всего:                  1377.32    

 

 

остаток дополнительных 1142.82

 

 

Отчет за май 2017г.

поступление

Хоз. нужды

Пед.оснащение

Канцтовары

затраты

 

ежемесячный фонд

1100

 

дополнительный

1100+

1142.82

 

 

 

Клапан на туалет бачок – 15

Валик, кисти , маляр. лента – 240.90

Лента для ограждения ямы – 51

Леска на косилку – 50

Нитки, подвязка (центр. вход)- 40

Бензин для косилки – 117.50

Валики (для белой краски)- 48

Сверла – 11

Мыло хоз, укус (2 бут) – 29.74

Филтр на косилку – 50

Дезинфекция (кухня) – 55

Клей (жидкие гвоздик) – 25

Ведро половое (коридор) – 18

Лак для стульв в зал – 87.40

Емаль ПФ –белая – 111

Цемент (5 кг) -30

Интернет - 200

Бум ага  - 69.90

Ватман – 11 04

Файли -  39.35

Клей ПВА -9.90

 

 

 

Перерасход на 01.05.2017г =

264.63

 

Журнали посещения детей – 120гр

3342.82

979.54

200

130.19

384.63

всего израсходовано: 1694.36          ( перерасход на 01.06.17 = 594.36)

 

 

Дополнительные: 2242.82 – 689.04(подписка) – 1350 (песок) = 203.78 остаток

           

 

Отчет за июнь 2017г.

поступление

Хоз. нужды

Пед.оснащение

Канцтовары

затраты

 

1100

 

 

 

 

Заправка катреджа – 110

Бельевая резинка – 10

Заточка ножей на мясорубке – 200

Сода кальценированая. салфетки – 45

Губка метал , мыло хоз. – 34.65

Ведро нержавейка (для завар. чая) - 200

.-

Ручки шарик (зел, син)). ленейка стиплер, резинка, ножницы – 75.85

Бум ага - 60

 

Перерасход на 01.06.2017г =

594.36

 

 

599.65

0

135.85

594.36

всего израсходовано: 1329.86  ( перерасход на 01.07.17 = 229.86)

 

Дополнительные остаток  с мая 203.78

           

 

Отчет за июль 2017г.

поступление

Хоз. нужды

Пед.оснащение

Канцтовары

затраты

ежемесячный фонд

1100 +

              40

(возврат за журнал посещения детей

 

 

Лаболаторные исследования воды – 251.39

Лампочки – 150

«Бланидаз» ( дез.срецтво) – 160

Ремонт комп’ютера – 150

Емаль черная (для покраски труб) – 76.86

Салфетки – 27.53

Интернет - 200

 

 

Перерасход на 01.07.17 = 229.86

 

1140

815.78

200

0

229.86

всего израсходовано: 1245.64         (перерасход на 01.08.17 = 105.64)

 

Дополнительные остаток  с мая 203.78

           

 

Отчет за август 2017г.

поступление

Хоз. нужды

Пед.оснащение

Канцтовары

затраты

ежемесячный фонд

1100

 

 

Ремонт замка холодильника – 20

Тряпки, метал.мочалки (для кухни) – 38.50

Дез.срецтва – 80

Диск универсальны+наждачна – 80

Крючки – 7.50

Кран «маевского» (мед.каб) – 29

Лампочки - 90

Прошивка и ламенирование журналов и годового плана - 50

Бум ага – 70

Переплет журналов – 20

Канц.. товары (ручки, карандаши, коректоры, клей) – 200.80

Цвіт.чернила на принтер - 280

 

 

остаток га 01.08.17 = 105.64

1100

345

50

570.80

105.64

всего израсходовано: 1071.44

 

 

Дополнительные остаток  с мая 203.78 – 198 интернет = 5.78 остаток на 01.09.2017г.

 

остаток на 01.09.17 = 25.56 (фонд)+5.78 (с дополнительных) = 31.34

 

           

 

 

Отчет за сентябрь 2017г.

поступление

Хоз. нужды

Пед.оснащение

Канцтовары

затраты

 

щомісячний фонд

2200+ залишок 31.34

 

 

Тряпки, мочалки, мыло (кухня) – 110.60

Лампочкы (15шт.) – 120

Наждачка – 25

Ремонт-заклейка камеры – 20

Валики, кисточки (дляоака) – 68.42

Дрожжи  - 8

Ремонт бочка унитаза (Мед.каб.) - 60

Настройка 2-х пианин – 700гр.

Ремонт муз центра - 100

Скотч (3шт.) – 60

Бум ага (2 пач.)+ файлы – 187.02

 

2231.34

412.02

800

247.02

1459.04

 

Залишок на 01.10.2017г.= 772.30

 

           

 

 

 

                   

Звіт за жовтень 2017г.

поступление

Хоз. нужды

Пед.оснащение

Канцтовары

затраты

 

 

щомісячний фонд

2200+залишок 772.30

 

 

Знак безопасности «ВЫХОД» (8шт) -64

Ствол пожар рукава, гайка напорного рукава – 145

«Бланидаз» (дезсрецтво) – 473

Лампа (логопед кабинет) – 200

Ремонт принтера (метод кааб.) – 450

Ремонт стир машинки «Самсунг» - 250

Чистящее на кухню – 58.25

Заправка принтера (кабинет зав.) – 110

Лампочки – 142

Настройка пианино (гр № 2) – 300

Клапан на унитаз - 75

Программа «Українське довкілля» - 90

Интернет - 200

Бум ага – 75.90

 

 

2972.30

2267.25

290

75.90

2633.15

 

 

додаткові

2400

      

Мультимедийная акустическая система (в муз.зал) - 2334

 

 

 

 

 

 

5372.30

 

 

 

4967.15

 

Залишок на 01.11.2017г.= 405.15

 

                   

 

 

 

Звіт батьківського комітету

 за листопад 2017г.

поступление

Хоз. нужды

Пед.оснащение

Канцтовары

затраты

 

 

щомісячний фонд

2200+залишок =

405.12

 

 

Пакети для сміття – 30.30

Лампочки – 54.90

Дез.засіб – 160

Замок, цвяхи декоративні – 97

Миючі, ганчирки, мило, шкребки, гумові рукавички (для харчоблоку) – 110.30

Болти - 14

Новорічна іграчшка – чарівні палочки – 113.74

Батарейки - 14

Бум ага – 155.40

 

 

2605.12

466.50

127.74

155.40

749.64

 

 

додаткові

1100

      

Сінтепон -100

Шифон + тісьма – 600

Прикраси новорічні (бант декор.) – 119.40

 

 

 

 

819.40

 

3705.12

 

 

 

1569.04

 

Залишок на 01.12.2017г.= 2136.08

 

                   

  Аналіз виконання бюджету КЗО ДНЗ № 104 за 11 місяців 2017р.

КЕКВ 2272  водопосточання та водовідведення

н.п. ВОДА – 4417 - 31176.73гр.

н.п. СТОКИ – 4417 – 21748.07гр.

                   ВСЬОГО: 52924.80 гр.

 

КЕКВ

2111 – 2982438.70гр.

2120 – 660128.49гр

 

                                                          

 

Звіт батьківського комітету

 за грудень  2017г.

поступление

Хоз. нужды

Пед.оснащение

Канцтовары

затраты

 

 

щомісячний фонд

2000+залишок =

2136.08

 

 

Ножиці кухонні – 20

Батарейки – 7

Ножі(4шт.), віник, терка – 227

Дез.засіб – 40

Лампочки, розетка, кабель – 204

Насос циркуляційний (на стояк системи опалення) – 981

Кабель. вилка, розетка – 172

Клей -28

Кут захисний (пластик) – 116

Набір голок (портняжних0 – 15

Ткань (біла і помаранчева для костюмів) – 187.50

Цвях декоративний – 12

Сместітель (прачка0 – 380

Миюче для посуду (5л.) – 178

Новорічні прикраси  (банти, палички-ліхтарик) – 129,94

Накідка чорна – 120

Перепліт журналів – 67

Інтернет - 200

Подяки - 27

 

 

4136.08

2567.50

516.94

27

3111.44

 

 

 

 

 

Благодійна допомога у вигляді каналізаційних труб на суму – 860 гр

 

 

 

Залишок на 01.01.2018р.= 1024.64

 

                   

                                                                                         

                                                                   КОШТОРИС

                                                                                     на 2019 рік

 

34228771 : Комунальний заклад освіти “ Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) N104 ” Дніпровської міської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) м.Дніпра

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра)

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Дошкільні заклади освіти

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 : Дошкільні заклади освіти

(грн)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

6924490,00

533636,00

7458126,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

6924490,00

X

7458126,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

X

X

533636,00

533636,00

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

533636,00

533636,00

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

X

533636,00

533636,00

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

-

 

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

інші надходження, у тому числі:

 

X

 

 

інші доходи (розписати за /содами класифікації доходів бюджету)

 

X

 

 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 

X

.

.

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації' видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

X

 

 

 

X

**

*•

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ

X

6924490,00

533636,00

7458126,00

КРЕДИТІВ - усього

 

 

 

 

Поточні видатки

2000

6924490,00

533636,00

7458126,00

Оплата праці

ЯІб

4859327,00

-

4&5М?7,д'д

Заробітна плата

І1-І1

ІЗ983055,00

-

ЗШЩйй

Грошове забезпечення військовослужбовців

£іі£

-

-

 

Нарахування на оплату праці

2-ІІ6

876272,00

-

 

використання товарів і послуг

23д'б

266^163,00

-

1790333,00

І Іредмети, матеріали, обладнання та інвентар

27Ш

-

-

-

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2‘Ш

-

-

-

І іродукти харчування

2230

іЖйй7,00

533636,00

17903'3'ЗД

Оплата послуг (крім комунальних)

2Ї40

-

-

-

Видатки на відрядження

233ЇЇ

-

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2ІІ0

 

-

Ш4'&б,й0

Оплата теплопостачання

2271

420370,00

-

420370,00

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

31070,00

-

31070,00

Оплата електроенергії

2273

357026,00

 

357026,00

Оплата природного газу

2274

 

-

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

-

-

 

 

Дослідження І розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

-

 

Дослідженні і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

-

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

Обслуговування борщових зобов’язань

2400

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

-

-

-

Поточні трансферти

2600

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

-

 

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

-

-

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

-

-

-

Стипендії

2720

-

-

 

Інші виплати населенню

2730

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

-

-

 

Капітальні видатки

3000

-

-

 

Придбання основного капіталу

3100

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

-

 

 

Капітальний ремонт

3130

-

-

 

Капітальний ремонт мітлового фонду (приміщень)

3131

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

 

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

-

-

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

-

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

-

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

-

-

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

-

-

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

-

-

-

Нерозподілені видатки

9000

-

-

-


 

 

Терехова Т.М.

/ Начальник відділу централізованої бухгалтерії департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради (навчальних закладів Шевченківського та Центрального районів)